تبلیغات


مردم ارادت خود را به نظام نشان دادند و حال نوبت مسئولين است


حجه الاسلام و المسلمين دهقاني(دام عزه) ، امام جمعه جعفريه در نماز عبادي سياسي جمعه جعفريه ضمن دعوت به تقواي الهي در ادامه مباحث هفته هاي گذشته با استناد به آياتي از قرآن کريم به آثار سوء گناه در زندگي و اجتماع اشاره کرد و افزود: انسانها اگر چه گناه کرده اند ولي نبايد از رحمت خداوند نااميد باشيم و بدانيم که خداوند آمرزنده مهربان است و بايد با توبه و پشيماني به سوي خداوند برگرديم.
امام جمعه جعفريه درمسجد جامع علي ابن ابي طالب عليه السلام جعفريه راه بازگشت به خداوند را سه گام توصيف و تصريح کرد: نا اميدي از رحمت خداوند از بالاترين گناهان است و در هر حال خداوند انسانها را براي بازگشت و اصلاح زندگي فرا مي خواند.


خطيب جمعه جعفريه افزود: اگر کسي به سوي خداوند بازگشت، بايد تسليم خدا شده و از گذشته خود پشيمان و به انجام عمل صالح روي آورد.


حجه الاسلام دهقاني کساني که از اين دنيا سفر کرده اند را درس عبرتي براي ما توصيف کرد و افزود: اگر بازگشتي به خداوند نداشته باشيم مورد غضب خداوند قرار گرفته وخداوند نيز از ما روي گردان خواهد شد .


امام جمعه جعفريه با اشاره به فرازهايي از دعاي کميل ، برخي دعاها را موجب ذلالت و گمراهي دانست و بيان کرد: برخي گناهان در زندگي ممکن است راه توبه و بازگشت را برروي نفس ما ببندد و نعمت و سلامتي را از انسان ها مي گيرد و مارا دچار بلاها مي گرداند.


وي افزود: ظلم از جمله گناهاني است که باعث ايجاد بدبختي و نکبت در زندگي شده ، شرب خمر پرده دري را در جامعه رواج مي دهد ، زنا رزق و روزي را کم مي کند ، قطع رحم عمر انسان ها را کوتاه مي کند و عاق والدين باعث مي شود دعاي انسانها مستجاب نشود.


حجه الاسلام و المسلمين دهقاني در خطبه دوم نماز عبادي سياسي جمعه جعفريه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در 19 دي، اين سخنان را چشم اندازي براي آينده دانست و افزود: فتنه 96 با شعار " نه به گراني" شروع شد ولي ماهها قبل توسط دشمنان طراحي شده بود تا ناامني و براندازي در کشور انجام دهند.


امام جمعه جعفريه اين فتنه را داري 3  ضلع دانست و افزود: ضلع اول اين فتنه توسط آمريکا و اسرائيل که به عنوان طراح اصلي فتنه بوده و ضلع دوم آن رژيم سعودي که هزينه آن را تأمين کرده و نيز زباله هاي منافقين هم به عنوان ضلع سوم اين فتنه قصد انجام فتنه و براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران را داشتند  که با بصيرت مردم جمهوري اسلامي ايران روبرو شده و تمام نقشه هاي آنان نقش برآب شد.


حجه الاسلام دهقاني در ادامه دشمنان اسلام را احمق توصيف و بيان داشت: دشمنان با اين کار خود باعث شدند تا تمام دهه بصيرت مردم با حضور در صحنه به صورت پي در پي در تمام نقاط کشور بصيرت خود را در حمايت خود را از نظام نشان دادند.


خطيب جمعه جعفريه همچنين با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در 19دي، به مشکلات معيشتي و اقتصادي مردم اشاره و افزود: مردم ارادت و حمايت خود را از نظام نشان دادند و مسئولين هم بايد نسبت به معيشت و قتصاد مردم اهميت بيشتري قائل شوند تا دشمنان نتوانند از اين ضعف سوء استفاده کرده و دوباره فتنه اي ديگر رقم بزنند.


امام جمعه جعفريه در ادامه ضمن گراميداشت سالروز فرار شاه معدوم، با اشاره به جلسه ستاد بحران استان قم در شهر جعفريه، نسبت به افزايش آگاهي در برابر حوادث طبيعي تأکيد کرد و افزود: در جلسه شوراي اداري بخش جعفرآباد با محوريت مديريت بحران، بخش جعفرآباد به عنوان پايلوت "طرح تاب آور" در برابر حوادث طبيعي از جمله زلزله معرفي شد و در اين طرح تلاش خواهد شد تا ضمن افزايش آگاهي مردمي نسبت به حوادث طبيعي مديريت بحران در حوادث بر عهده خود مردم و مسئولان محلي باشد و در صورت بروز اتفاقات ناگوار مردم به صورت خودجوش بتوانند اقدامات اوليه را در اين زمينه انجام دهند.
منبع این نوشته : منبع